به تیپاکس خوش آمدید

با گذشت زمان و رشد جمعیت بشر در سراسر گیتی و بالطبع گسترش محور های ارتباطي و توسعه راهها، صنعت حمل و نقل نیز در شاخه های متعدد هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای شکل گرفته و در راستای نیاز جوامع به عنوان یک ضرورت تلقی میگردد.

آنچه مسلم است مشکلات ناشی از اجرای فرآیند حمل و نقل بخصوص در کلانشهر ها که خود از حجم بی رویه ترافیک شهری رنج می برد مدیران این صنعت را با چالش عظیمی روبرو نموده، بطوریکه نحوه عملکرد هر شرکتی می تواند سهم بسزایی در حل این معظل داشته باشد.

طرح ارسال بسته و محموله نخستین بار در هزاران سال پیش توسظ ایرانیان باستان که مبتکر حمل و جابجایی از یک مکان به سایر نقاط بودند اجرا و به سایر ملل معرفی گردید.

بی شک گستردگی سرزمینهای پهناور ایران باستان که محدوده جغرافیایی وسيعی را در بر گرفته و شامل بسیاری از کشور های امروزی می گردد از عوامل موثر در این تفکر بود.

 

<